WBE-LEDENADMINISTRATIE

 

WBE's die hun ledenadministratie en de inning van hun contributiegelden veiliger en professioneler willen organiseren, kunnen dit nu ook geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan Jachtbedrijf Nederland. Al naar gelang de eigen mogelijkheden of wensen van de wbe kunnen wij onze service op dit vlak op maat aanbieden. Uitgangspunt blijft de speciaal voor ons ontwikkelde online omgeving op www.mijn-wbe.nl, een zowel fysiek als softwarematig goed beveiligde online omgeving, geplaatst op eigen servers in een professioneel data centrum en waar uw gegevens volledig veilig en AVG-proof zijn opgeslagen. U kunt deze als wbe bestuurder dus ook vanuit elke werkplek met uw eigen unieke inlog benaderen. U heeft daar dus ook geen eigen software voor nodig!

 

Op basis van deze omgeving kunnen wij Nederlandse wbe's drie niveau's van dienstverlening op dit vlak aanbieden:

 

OPTIE A: Ledenadministratie volledig

Jachtbedrijf Nederland verzorgt het volledige proces van inning van de contributiegelden bij de leden van de wbe, inclusief eventuele incasso. Wij doen dit correct en zakelijk en uiteraard geheel conform uw eigen huishoudelijk reglement en statuten. De correspondentie die hiervoor nodig is nemen wij van A tot Z van u over. Jachtbedrijf Nederland beschikt voor deze dienst over de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Beheer Derdengelden Jachtbedrijf Nederland zodat uw contributiegelden altijd veilig zijn!

Werkzaamheden Jachtbedrijf Nederland: jaarlijks aanmaken contributiefacturen, verzenden aan leden, innen en online administreren contributiegelden, doorstorten contributiegelden naar wbe, verzenden WBE-Leden voordeelpas naar leden wbe.

Werkzaamheden wbe: online muteren van leden, controleren en inboeken stortingen Jachtbedrijf Nederland.

 

OPTIE B: Ledenadministratie middel

Jachtbedrijf Nederland maakt jaarlijks voor de wbe de facturen voor de contributie op en zet deze klaar in het systeem. De wbe verzorgt verder het versturen van de facturen en het innen van de contributies bij haar leden. Dit proces wordt door de wbe zelf vorm gegeven en contributies komen direct op de eigen rekening van de wbe binnen. 

Werkzaamheden Jachtbedrijf Nederland: jaarlijks aanmaken contributiefacturen en klaar maken voor verzending door wbe.

Werkzaamheden wbe: online muteren van leden, versturen van contributiefacturen, (toezicht houden op) innen en administreren betalingen.

 

Optie C: Ledenadministratie licht

De wbe werkt zelf in de module om facturen aan te maken, te versturen en te innen bij haar leden. Jachtbedrijf Nederland biedt alleen de software en digitale omgeving aan voor bijhouding van de ledenadministratie door de wbe.

Werkzaamheden Jachtbedrijf Nederland: geen

Werkzaamheden wbe: eigen maken van software WBE-Ledenadministratie, online muteren van leden, aanmaken contributiefacturen, versturen van contributiefacturen, (toezicht houden op) innen en administreren betalingen.

 

Bij optie A, Ledenadministratie volledig, krijgen uw leden tevens elk jaar de door ons ontwikkelde en volldige gepersonaliseerde WBE-Leden voordeelpas. Met deze WBE-Leden voordeelpas kunnen uw leden het lidmaatschap van uw WBE aantonen èn meteen een aantal leuke aantrekkelijke aanbiedingen krijgen bij diverse jachtgerelateerde bedrijven! Zoals u wellicht weet is het verplichte lidmaatschap van de WBE een van de nieuwe voorschriften die de Wet Natuurbescherming heeft gesteld. Dit lidmaatschap dient bij controle in het veld desgevraagd getoond te worden en is daarnaast nodig voor het aanvragen/verlengen van de jachtakte.

Bij opties B en C kunnen de WBE-Leden voordeelpassen als extra optie besteld worden door de wbe.

WBE Ledenpas          Pas voorkant

 

De voordelen van de module WBE-Ledenadministratie voor u op een rijtje:

• Online in beveiligde omgeving middels eigen pagina op www.mijn-wbe.nl

Toegankelijk voor bestuursleden middels two-factor authenticatie met eigen inlognaam en wachtwoordbeveiliging.

Altijd actueel en compleet inzicht in stand van zaken van betalingen.

Altijd duidelijke en af te drukken overzichten van ledenbestand, inclusief begunstigers, donateurs en andere zelf aan te brengen aanduidingen.

De volledige inning van contributiegelden en bijhorende correspondentie professioneel, zakelijk en accuraat uitbesteed.

Opgezet volgens eigen huishoudelijk reglement en statuten.

Jaarlijkse gepersonaliseerde WBE-Leden voordeelpas.

Veilig betalingsverkeer via Stichting Beheer Derdengelden Jachtbedrijf Nederland.

Nooit meer uw leden achter de jagersbroek zitten voor de betaling van uw contributie.

 

KOSTEN:

De kosten van een abonnement op onze dienstverlening zijn afhankelijk van de optie die u kiest en van het aantal leden in uw wbe. Neem voor een vrijblijvende prijsopgave contact met ons op!

 

Nog meer uitbesteden?

Onze dienstverlening is desgewenst ook uit te breiden naar het volledige debiteurenbeheer of van uw WBE zodat ook inning van rekeningen voor jachthuur of andere zaken volledig door ons verzorgd kan worden. Ook kunnen wij het volledige penningmeesterschap, al dan niet tijdelijk, voor uw wbe verzorgen. Welke dienstverlening u ook kiest, betrouwbaarheid, integriteit, accuratesse en heldere communicatie staan bij ons centraal!

 

Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte.