Landelijke informatie

Landelijk kennen we de wildlijst met diersoorten die gedurende bepaalde tijd bejaagd mogen worden. Dit zijn:

• Haas:            15 okt. t/m 31 dec.
• Fazant haan: 15 okt. t/m 31 jan.
• Fazant hen:   15 okt. t/m 31 dec.
• Wilde eend:   15 aug. t/m 31 jan.
• Konijn:          15 okt. t/m 31 jan. 
• Houtduif:       15 okt. t/m 31 jan.

 

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke schade kunnen veroorzaken, heeft de Minister daarnaast een zestal diersoorten op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de:

• Canadese gans
• Houtduif
• Kauw
• Zwarte kraai
• Vos 
• Konijn

 

Informatie per provincie

In wettelijke kaders is vastgelegd dat de Faunabeheereenheden (FBE's) in de provincie een belangrijke coördinerende rol hebben in de uitvoering van een planmatig faunabeleid in die desbetreffende provincie. FBE's kunnen per provincie verschillend zijn. Om bij te dragen aan de toegankelijkheid en verspreiding van de informatie van de FBE's onder diegene die er in de praktijk mee te maken hebben, houdt Jachtbedrijf Nederland deze informatie voor u bij. Wij verzamelen en bundelen deze informatie voor u en maken deze via onderstaande provinciale pagina's voor u beschikbaar.

Via onderstaande links vindt u de informatie terug over het provinciaal faunabeleid in uw provincie. Hierin zijn ook opgenomen de mogelijkheden die uw provincie heeft vastgesteld rond het beheer van de in de provincie aanwezige diersoorten en de regels voor het voorkomen en bestrijden van schade veroorzaakt door deze diersoorten. U vindt op de provinciale pagina’s de contactgegevens van uw FBE. Daarnaast treft u hier ook links aan naar de diverse beheerplannen die in de desbetreffende provincie van kracht zijn. Ook zijn hier de eventueel beschikbare provinciale ontheffingen, vrijstellingen en opdrachten voor u op een rijtje gezet. In een later stadium zal deze informatiepagina nog verder worden uitgebreid, onder andere met nieuwsitems die specifiek voor die provincie van belang zijn.

Jachtbedrijf Nederland spant zich er voor in de informatie op deze pagina’s continu actueel te houden. Beschikt u over nieuwe informatie die nog niet op onze site staat verzoeken wij dit naar ons toe te sturen zodat we dit via onze website kunnen delen met de andere belanghebbenden. Voor de duidelijkheid wordt hierbij aangegeven dat Jachtbedrijf Nederland als zodanig zelf dus niet gelieerd is aan de FBE's, noch dat er anderzijds relaties bestaan tussen de FBE's en Jachtbedrijf Nederland.
 

 

Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Utrecht
Noord-Brabant Limburg Friesland Groningen
Flevoland Gelderland Overijssel Drenthe