Informatie per provincie

Via onderstaande links kunt u per pagina de voor u relevante provinciale informatie terugvinden. U vindt op de provinciale pagina’s in ieder geval de contactgegevens van uw FBE. Daarnaast treft u hier ook links aan naar de diverse beheerplannen die in de desbetreffende provincie van kracht zijn. Ook zijn hier de eventueel beschikbare provinciale ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen voor u op een rijtje gezet.
In een later stadium zal deze informatiepagina nog verder worden uitgebreid, onder andere met nieuwsitems die specifiek voor die provincie van belang zijn.

Jachtbedrijf Nederland spant zich er voor in de informatie op deze pagina’s continu actueel te houden. Beschikt u over nieuwe informatie die nog niet op onze site staat verzoeken wij dit naar ons toe te sturen zodat we dit via onze website kunnen delen met de andere belanghebbenden.

 

Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Utrecht
Noord-Brabant Limburg Friesland Groningen
Flevoland Gelderland Overijssel Drenthe