INTRODUCTIEAANBIEDINGEN

Vanwege de introductie van Jachtbedrijf Nederland hebben we een aantal interessante, tijdelijke aanbiedingen waarmee u kunt zien wat wij voor u kunnen betekenen.

  1. Quick Scan WBE.

Een scan waarbij uw WBE doorgelicht wordt en waarbij u binnen 5 werkdagen inzicht heeft wat de Wet Natuurbescherming voor uw WBE gaat betekenen. Wij geven u daarbij een advies dat geheel is afgestemd op uw WBE. We kijken daarbij ook naar de Verordening Natuurbescherming en naar de beleidsregels die in uw provincie zijn opgesteld. U krijgt een kort, helder advies waarbij wij ingaan op de houdbaarheid van uw WBE. Dit vanuit de nieuwe landelijke en provinciale regelgeving over het werkterrein van de WBE en zijn begrenzingen.

In dit maatwerkadvies staat hoe u (indien nodig) de structuur en inrichting van uw WBE hier het beste op kunt aanpassen. Niet alleen de hierbij geldende voorschriften, maar ook de mogelijkheden, wettelijke ruimte en tijd die u krijgt om een eventuele situatie op te lossen verschillen van provincie tot provincie. Met de Quick scan van Jachtbedrijf Nederland heeft u een praktisch overzicht en helderheid over de eventueel te nemen stappen. Het kan zijn dat er bij de Quick scan zaken aan het licht komen die om vervolgacties vragen. Indien u in dat geval besluit Jachtbedrijf Nederland hierbij in te schakelen krijgt u op basis van deze scan 25% korting op ons standaardtarief.

De Quick scan WBE kunnen wij voor u uitvoeren voor €75,- (excl. 21% BTW)

  1. Quick Scan WBE Plus

Als er naast de informatie uit de hierboven genoemde Quick scan behoefte is aan meer inzicht in de organisatie en structuur van uw WBE, dan kunt u ook een Quick scan WBE Plus aanvragen. Naast de scan en het advies van de Quick scan, gaan wij voor de Quick scan WBE Plus ook in op uw Statuten en het Huishoudelijk Reglement van uw WBE.

Per provincie verschillen de voorschriften over de bestuurlijke en organisatorische inrichting van een WBE en deze zijn vastgelegd in vaak onduidelijke geformuleerde verordeningen en beleidsregels. Al deze verschillende uitvoeringsregels en bepalingen waar een WBE aan moet voldoen zorgen vaak voor onduidelijkheid en kunnen een WBE in sommige gevallen in de problemen brengen als bijvoorbeeld blijkt dat een WBE het huishoudelijk reglement niet in overeenstemming heeft met de provinciale voorschriften.

Met de Quick scan WBE Plus heeft u binnen 10 werkdagen een maatwerkadvies in handen over zowel het werkterrein van uw WBE als van de organisatorische structuur. Wanneer na de Quick Scan WBE Plus blijkt dat er behoefte is aan een vervolgacties en u besluit hier Jachtbedrijf Nederland bij te betrekken dan krijgt u op basis van deze scan 25% korting op ons standaardtarief.

De Quick scan WBE Plus kunnen wij voor u uitvoeren voor €150,- (excl. 21% BTW)

  1. Quick Scan WBE Compleet

Met de Quick scan WBE Compleet krijgt u een volledig advies omtrent werkterrein, organisatorische structuur en verdere administratieve inrichting van uw WBE. Door middel van een grondig onderzoek op basis van een aantal checklists èn een gesprek met uw bestuur, wordt uw WBE grondig doorgelicht. Hierbij kijken we niet alleen of uw WBE in overeenstemming is met de letter van de wet, maar ook met de verdere bedoeling van de wet.

De landelijke en provinciale wetgever verlangt met de Wet Natuurbescherming veel van een WBE voor wat betreft organisatie, rapportage, transparantie en activiteiten. Al deze aspecten worden in de Quick scan WBE Compleet meegenomen. Met de uitkomsten van de Quick scan WBE Compleet heeft u binnen 20 werkdagen een waardevol en volledig maatwerkadvies waarmee u inzicht krijgt in die punten waarop uw WBE verdere aandacht kan gebruiken of waar wellicht zelfs concrete aanpassing noodzakelijk is. Uiteraard staat Jachtbedrijf Nederland u graag bij wanneer u na de Quick scan WBE Compleet verdere begeleiding zou willen. In dat geval krijgt u op basis van deze scan 25% korting op ons standaardtarief.

De Quick scan WBE Compleet kunnen wij voor u uitvoeren voor €375,- (excl. 21% BTW)

 

  1. Introductieaanbieding module Ledenadministratie voor WBE’s

Wanneer u zich vóór 1 januari 2018 aanmeldt voor de module WBE-Ledenadministratie betaalt u géén eenmalige opstartkosten à € 65,- (excl. 21% BTW)  Bovendien krijgt u gedurende het eerste jaar 25% korting op de abonnementskosten! Hiermee kunt u op een aantrekkelijke manier kennis maken met het gemak van het uitbesteden van uw ledenadministratie aan Jachtbedrijf Nederland.

Ook wanneer u na 1 januari 2018 beslist, maar wel voor aanvang van het jachtjaar 2018-2019 (dus voor 1 april 2018) de module Ledenadministratie afneemt, dan betaalt u weliswaar de opstartkosten à € 65,- (excl. 21% BTW), maar krijgt u nog wel steeds 25% korting op de abonnementskosten in het eerste jaar! Klik hier om contact met ons op te nemen en meld u tijdig aan voor deze module om hier gebruik van te kunnen maken! 

  1. Introductieaanbieding Tableauregistratie voor jagers/jachtcombinaties

Jagers of jachtcombinaties die hun tableauregistratie door Jachtbedrijf Nederland willen laten verzorgen en die zich hier voor 1 januari 2018 voor aanmelden, betalen tot en met het gehele eerstvolgende jachtjaar (1 april 2018 - 31 maart 2019) een speciaal kennismakingtarief van € 37,50 (excl. 21% BTW) 

Wij willen iedereen graag kennis laten maken met onze nieuwe organisatie en met deze introductieaanbieding kan iedereen persoonlijk het voordeel ervaren van een professionele dienstverlener voor de Nederlandse jachtsector! Neem dus snel contact met ons op om u aan te melden voor aanbieding en zo ook zo lang mogelijk van deze service te kunnen profiteren!